Vinohradníctvo MALATTSCHEK

A.D. 1676 Weinbau MALATTSCHEK

*1860 Joseph MALATSCHEK

Stredoveký Limbach prináležal pod správu Pezinského hradu, panstva grófov Mikuláša a Juraja. Neskôr, od prvej polovice 17. storočia do konca feudalizmu, šľachtickej rodine Pálffyovcov. Úmysel mať náležitý prehľad viedol hradných pánov vykonať v roku 1735 v dedine súpis – zoznam svojich tam žijúcich poddaných.

Koncom 17. storočia- 1676 MICHAEL a po súpise poddaných v roku 1735 zveľadoval majetok limbašskej vinohradníckej famílie MALATTSCHEK – PAULUS. URBARIUM Des Dorffes Limpach- (rok 1768) prezrádza, ako sa rozrástla o ďalších aktívnych vinohradníkov JOANNESA a ANDREASA. Celá família MALATTSCHEK obývala dva domy na prvo osídlenom ľavom brehu potoka.

JOSEPH už ako 26- ročný kupuje dva domy s pozemkami na hornom konci LIMBACHU – Obere Dorfende ( táto lokalita s mlynom a pivovarom vznikla okolo roku 1752 ). Od roku 1886 sa datuje vznik nového hrozno – spracujúceho gruntu kedysi rozvetvenej vinohradníckej famílie MALATTSCHEK. Do dnešných dní potomkovia JOSEPHA zveľaďujú starý grunt – Weinbau pod dnešnými číslami 105,106 a obrábajú dedičné vinohrady. V roku 1914 vzniklo prvé vinohradnícke družstvo v LIMBACHU.Z rodiny do neho na začiatku vstúpil Franz MALATSCHEK. V prvotnom spolku sme mali stále zastúpenie ako vlastníci viníc a družstevných podielov a to z pôvodného i novovzniknutého Weinbau.

Predpokladaný pôvod spoločenskej vrstvy vinohradníkov – Prešporskožupných “nemcov” stáročia aplikovanou vinohradníckou legislatívou a sortami révy vínnej:

ZDROJ: Margaréta HORVÁTHOVÁ - Nemci na Slovensku

ZDROJ: Margaréta HORVÁTHOVÁ - Nemci na Slovensku

Komentáre sú uzavreté.