Pressburgerland (Bratislavská župa)

Posonium Comitatus- Pressburger Komitat- Pressburgerland- Bratislavská župa.

Pressburger Komitat – Bratislavské župa ( stolica)- vznikla v 9-10 storočí. V roku 1919- sa udialo vyhlásenie- zmena úradného názvu jej centrálneho mesta z Pressburgu na BRATISLAVA. Prešpurska župa zaberá južnú časť Podunajskej pánvy a Malokarpatského pohoria, ktoré pozostáva z Bratislavského a Modranského žulového masívu.

Severozápadné časť Malých Karpát zaberala do roku 1928 NITRIANSKA  ŽUPA a do roku 1945 TRENČIANSKA ŽUPA.(pozostáva z vápenca, typickou lokalitou sú Čachtice. ) Pressburgerland (južná časť Malokarpatská) začínal Hainburskými kopcami a končil Dechticami. Odvekým centrom vinohradníctva v Uhorsku i Bratislavskej župy je kráľovské miesto POSONIUM-PRESSBURG-BRATISLVA. Severozápadná časť Malyćh Karpát od Dechtíc po Nové mesto nad Váhom patrila do Nitrianskej či Trenčianskej župy. Vinohradnícky stav mal silné zastúpenie v mestách a dedinách na ich úbočí. Karpát a Podunajskej pánve. Podhorie zo svojou špecifickou klímou a pôdou praje hlavne Devínu, Bratislave, Svätému Juru, Grinave, Pezinku, Limbachu, Vinosadom, Modre, Častej, Orešanom a Dechticiam.                                                                                                   Bratislavská župa odpradávna vynikala ako obchodný uzol a hrdila sa svojou vinohradníckou oblasťou- Pressburger Weinbaugebiet.                                              Geograficky a geologicky začína na západe Petržalkou, Malými Karpatmi- vrchom Pfaffenberg (Hainburské kopce) a  pokračovala za Dunajom Devínskými Karpatmi a Pezínskými Karpatmi. Na severozápade končila kopcami nad dedinkou Dechtice.

Píše sa rok Pána 1907, skladba obyvateľstva v Pressburgu kde možno narátať na 70.000 duší (po silnej maďarizácií) Nemcov 35.000, Maďarov 23.000, Slovákov 10.000, zvyšok Chorváti, Srbi, Rumuni a Bulhari.(Peter SALNER, Ústav etnológie SAV)

“Pressburger Weinbaugebiet/ Bratislavská vinohradnícka oblasť.” “Pressburgerland Weinstrasse/ Bratislavsko-župná vínna cesta.”

Štvrť storočia očakávame obnovu našej pôvodnej, oficiálne zastrešujúcej vinohradníckej oblasti. Ako i jej odborného propagátora vín našej oblasti- komerčnej vínnej cesty. Plne kvalifikovaná činnosti storočia prináležia centrálnej “výkladnej skrini vínneho turizmu”, Bratislave, Bratislavskej župe, oblasti.

Horná Panónia – Silvanus Silvestris (ZDROJ: Metodicko-pedagogické centrum Bratislavského kraja v Bratislave www.mcmb.sk)

 

 

Komentáre sú uzavreté.