Svätý Theobald

Kto to ból Svätý Theobald /Sanct Theobald
Teobald,THEOBALD (Thibaut, Dietbald) Z PROVINS (zom. r. 1066) ako pustovník. Narodil sa vo Francúzsku – v Provins (Brie) r. 1017 v rodine barónov zo Champagne. Theobald spolu so spoločníkom Walterom si radšej zvolili život pustovníka ako vojenskú kariéru. Najprv išli do St.Remi pri Remeši a odtiaľ do Pettingenu (Luxembursko), kde si postavili dve malé cely. Keďže neboli remeselníkmi, ani neovládali poľnohospodárske práce, cez deň sa na dlhé hodiny dávali prenajímať v susedných dedinách ako nekvalifikovaní robotníci, aby si zarobili na jednoduché živobytie, po nociach spievali hodinky. Putovali do Compostely, do Ríma a na iné miesta v Taliansku, nakoniec sa usadili v Salanigu, neďaleko Vicenzy, kde tamojší biskup po Walterovej smrti vysvätil Theobalda za kňaza. Okolo Theobalda, ktorý sa napokon stal kamaldulským mníchom, sa zoskupila malá komunita, na sklonku života sa neďaleko neho usadila jeho matka. Zomrel 30. júna a kanonizoval ho roku 1073 pápež Alexander II. Je patrón uhliarov. Zasvätili mu niekoľko stredovekých anglických kostolov. Sviatok Theobalda z Provins je 30.júna, strediskom jeho uctievania sú Provins a Saint-Thibault-en-Auxois(Côte d´Or),kde clunijské priorstvo získalo významné relikvie.

David Hugh Farmer: Oxfordský lexikón svätcov
Zakladateľom kamaldulskej rehole, ktorá vzišla z benediktínskej rehole, bol v roku 1012 sv. ROMUALD. Rehola patrila medzi najprísnejšie s asketickým spôsobom života. Kamalduli žili pustovníckym spôsobom života, venovali sa hospodáreniu, pestovali poľnohospodárske plodiny, včelárčili, liečili chorých a zbierali tiež liečivé byliny.

Komentáre sú uzavreté.