Novovek 1800

LÍMPOCH – LIMBACH
Novoveká história dediny Limbach

r. 1802 Evanjelici postavili v strede dediny na ľavom brehu potoka svoj kostol a katolíci svoj rozšírili.
r. 1828 Veriaci v Limbachu: 156 katolíkov a 484 evanjelikov.
r. 1848 Limbach je jediná obec pod Malými Karpatami s nemeckým obyvateľstvom, pozdĺž ´”Stredného potoku”, stálo 112 domov. Na potoku tečúcom stredom dediny- “Mühlbachu” (Mlynskom potoku) stáli mlyny grófov Pálffyho, Zichyho a Stepperovského.
r. 1882 V Pressburgskej župe ničila vinič voška fyloxéra.
r. 1890 Fyloxéra zasiahla Bosing (Pezinok) i Limbach.
Koncom 19. storočia bol počet Limbašanov 895 v 167 domoch. Za domami vznikli vinice a aj vzdialenejšie mali nemecké názvy: “Machergut”, “Mittelberg”, “Hasensprung”. Evanjelici pristavili ku kostolu ihlanovú vežu. Opravili strechu, montáž hodín a troch zvonov.
r. 1914 Na limbašskom víne zarábali veľkoobchodníci a židovskí priekupníci, preto v obci vznikol vinohradnícky spolok a peňažné družstvo “Limbacher Raiffeisengenossenschaft m.b.H.”.
r. 1918 Na fronte I. svetovej vojny padlo 22 a doma 9 Limbašanov. Obec mala 885 ľudí, 827 nemeckej,47 česko- slovenskej, 4 maďarskej a 7 inej národnosti.
r. 1920 Voľby vyhrala Hlinkova slovenská strana HSĽS – karpatskí Nemci ešte nemali vlastnú stranu. Členovia radnice boli nemeckej národnosti. Do roku 1928 sa zapisovalo len nemecky, neskôr aj po slovensky.
r. 1923 Nevydarená snaha V.Chaloupeckého vymyslieť k potoku Hylyunic aj slovenskú osadu takéhoto mena. V liste Ondreja II. z roku 1208 sa spomína len potok Hylyunic – horný tok terajšej Čiernej vody – potok Nyrpatak (Altbach). Nemecký vinohradníci nepomenovali svoju dedinu podľa potoka, ktorý ňou nikdy nepretekal. Začiatkom 13. storočia mal Limbach potok Krebsenbach – Rakazpatak, Nyrpatak – Altbach a stredný Lindenbach, Mühlbach.
r. 1927 Snaha slovenských štátnych orgánov zaviesť fiktívny názov obce Hliník. Miestne snahy manipulovať dejiny Limbachu pretrvávajú dodnes.
r. 1935 Do parlamentných volieb poslal Limbach 541 hlasov: 448 Sudetendeutsche Partei, 50 HSĽS,23 republikáni.
r. 1937 Obec má telefón, autobus a elektrinu.
r. 1938 “Anšlus” Rakúska Veľká aktivizácia Karpathendeutsche Partei.
r. 1939-1945 Ostáva Limbach typickou vinohradníckou obcou. Karpatskí Nemci založili vinohradnícke družstvo – Deutsche Weinzergenossenschaft Limbach. Dostávajú nenávratne 2,5 milióna korún z Nemecka na rozvoj. Búra sa Draxlerov mlyn – ne jeho mieste stavajú rozsiahle pivnice, lisovňu, vináreň a spoločenskú sálu. Ročný vývoz 10 000 hektolitrov vína do Nemecka. Lepšie nákupné ceny hrozna.
Počas II. Svetovej vojny z 1050 obyvateľov slúžilo v zbraniach Nemeckej armády 145.Limbašania mali koncom vojny obavu pred zbytočnou krutosťou Sovietskej armády na civilnom obyvateľstve. SNP v tejto lokalite nemalo odozvu skôr naopak.
3.apríla 1945 Červená armáda obsadila obec. Koncom roku 1945 vznikol MNV z radov prisťahovalcov. Na základe postupimských dohôd deportoval Slovenský štát limbašských Nemcov do Nemecka. Všetok osobný majetok, domy a pozemky im boli zhabané a museli s batohom opustiť svoje rodisko. Všetok ich majetok potom MNV pridelil presídlencom z Myjavy, Starej Turej, Bošácej. Karpatskí Nemci, ktorí mohli zostať, museli prisťahovalco v učiť vinohradničeniu. Zostali zmiešané manželstvá a slovenské rodiny.
Po roku 1945 sa zakladá slovenská škola.
Po roku 1945 V dedine ostali len zmiešané manželstvá a slovenské rodiny.

Rodiny, ktoré zostali po roku 1945:číslo domu číslo domu
2 Gustavik Johann 121 Hrivnak Arthur a Emma
5 Schumann Samuel a Emma 127 Achberger Stefan a Maria
9 Wawrinsky Stefan 131 Strba Stefan a Veronika
10 Wawrinsky Samuel 133 Sandtner Andreas a Anna beb. Slezak
13 Sandtner Ludwig sen. a Maria geb. Sandtner 134 Hanusek Anna
Sandtner Ludwig jun. a Maria geb. Achberger 140 Hanusek Agnes geb. Sandtner
14 Hedeker Johann 141 Slezak Michael a Josefine geb. Sandtner
Hedeker Rudolf 155 Beno Johann
15 Hanusek Josef a Maria geb. Satko Beno Eduard a Theresia geb. Hanusek
Hanusek Johann a Theresa Beno Josef a Justin geb. Hanusek
26 Hacker Franz a Rosina geb. Schmidt 164 Achberger Josef a Maria geb. Strba
Hacker Maria 165 Bohm Daniel
39 Bohm Samuel 188 Macho Franz
57 Oharek Daniel a Katharina geb. Wadinger 192 Mitterholzer Daniel
64 Theresia geb. Okruhlica 194 Hacker Josef
67 Karoline geb. Malatschek a Okruhlica Kaspar 199 Steberl Gustav a Steffi geb. Okony
68 Karoline geb. Okruhlica 210 Strba Franz
235 Nerad Gustav a Emma geb. Draxler
82 Malatschek Ludwig a Theresa geb. Hanusek

r. 1946 109 zväčša nových obyvateľov obce založilo Slovenské vinohradnícke družstvo. Z majetku, na pozemkoch a v budove Nemeckého vinohradníckeho družstva, ktoré štátne orgány vymazali z Obchodného registra spracovávali silván, veltlín, rizlingy a tramín. Od tejto doby sa v dedine mnohí ľudia tvária a konajú, ako by dejiny Limbachu začali rokom 1945 a tie predošlé ignorujú, ničia alebo deformujú. Na všeobecnú škodu.
r. 1951 Slovenské vinohradnícke družstvo sa zlúčilo s Jednotným roľníckym družstvom v Limbachu.
r. 1957 Na pažiti vznikla nová výstavba rodinných domov.
r. 1959 Dedina vybudovala vodovod a poštu.
r. 1960 Dokončená nová 5-ročná škola a materská škola. Kultúrne a spoločenské akcie sú stále organizované v pôvodnej družstevnej sále – teraz už družstva JRD Limbach.
r. 1973 JRD Limbach sa zlučuje s JRD Myslenice -Grinava – názov JRD Karpaty.
r. 1975 JRD Karpaty sa zlúčilo s JRD Pezinok.
r. 1989 Počas celého komunistického režimu sa v našej dedine systematicky povyvracala a vyviezla z miestneho cintorína väčšinu pôvodných náhrobných kameňov.(čierna žula) Hroby karpatských Nemcov sú dnes uličkami, alebo už nejestvujú vôbec. Dedinský cintorín príkladmo slúžiaci v rokoch 1940 až 1945 tisíc člennej komunite uchováva už len zopár nezničených hrobov alebo špicatých obeliskov- typických náhrobných kameňov starousadlíkov. Pri vstupe ja najstaršie katolícka časť, ďalej evanielicka. Vznikali svahové vinice, boli nedotknuteľné rozširovali sa, budovali sa v nich terasy! Výstavba rozvoj dediny je povolený len na pažiti! Boli to pastviny na rovine krajom Limbachu, kde sa pásol dobytok , rástla kukurica alebo obilie.
r. 1990-1998 Po odstránení komunistického režimu sa v obci zrušila požiarna zbrojnica, ktorú obec prenajíma na reštauráciu. Obec vytvorila malý priestor- izbu historie. Priestory obecnej knižnice boli vrátené v rámci reštitúcií. Bolo fyzicky zlikvidované JRD, z objektov sa stala priemyselná – podnikateľská zóna obce. Po Nemeckom vinohradníckom družstve sídli a školí víno nástupník JRD – Limbašské vinohradnícke družstvo. Hneď vedľa sa vekom rozpadá stará kolkáreň tiež konfiškát, patrí totiž aj dedine aj bývalému JRD Limbach.
r. 1993 Limbašské vinohradnícke družstvo prenajalo lukratívnu vináreň a dedinskú sálu súkromnej spoločnosti, čím Limbach prišiel o svoju jedinú spoločensko -kultúrnu sálu. Vo vinici Machergut započala stavebná firma budovať vilové domy.
Po r. 1994 Nastala plynofikácia obce, vybudovala sa poddimenzovaná kanalizácia. Vedľa priemyselnej zóny firma Jurki postavila benzínové čerpadlo. Rekonštrukcia i obnova evanjelického i katolíckeho kostola v dedine.
r. 1998-2005 Pokračoval nekontrolovaný a už zbytočný rozvoj obce, stráca sa kľudné okolie, príroda vinohrady a tým Limbach prichádza o svoj relaxačný a vinohradnícky ráz. Pôvodné vinohrady bez viniča, Limbach bez ľudovej architektúry – dedina bez pôvodnej histórie (turizmus, agroturizmus?)
r. 2001 Izolovanie základov, vymaľovanie exteriérov i interiérov kostola sv.THEOBALDA. Taktiež sa spravili sondy a konzervačným náterom sa zatrela výzdoba i nemecké nápisy presbytérie. Chýbajú peniaze na reštaurovanie.
r. 2005 Členovia radnice – stavebná komisia získali pre dedinu prostriedky z Eurofondov. Bez pripomienkovania obyvateľmi schválili projekt rekonštrukcie radnice. Trojposchodová rozsiahla budova v strede dediny s rovnou strechou, kruhovými oknami (pseudo-funkcionalizmus) vedľa nízko podlažných ľudových domčekov a neo- renesančného kostola.
r. 2006 Celková – generálna rekonštrukcia dreveného oltára v rímsko-katolíckom kostole sv. THEOBALDA. Splanírovanie- likvidácia viníc v lokalite Za cintorínom. V dedine sa bude stavať tým smerom kde budú mať a dovtedy pokiaľ budú mať miestny obyvatelia spoločnú snahu predať akúkoľvek ľahko získanú zem.

Nadstavenie a pristavenie radnice v historickom strede vinohradníckej dediny Limbach:

Komentáre sú uzavreté.