II. Limbašské vinohradnícke družstvo

Limbašské vinohradnícke družstvo 1940

Deutsche Winzergenossenschaft G. m.b.H.

Zakladacie listiny:

Protokol rok 1939-42 – zoznam členov:

Konfiškácia – zhabanie majetku výmazom z firemného registra:

Prestavaný Draxlerov mlyn

Prestavaný Draxlerov mlyn

Komentáre sú uzavreté.