Horný koniec dediny

Horný koniec obce Limbach – Obere Dorfende

Niečo z histórie:
Na hornom konci Limbachu, okolo potoka pretekajúceho stredom dediny, vznikla skupina domov. Súčasťou tohto osídlenia bola v roku 1752 skupina poddanských zväčša vinohradníckych domov z nepálenej tehly a murovanými komínmi. Aj táto časť dediny patrila pod správu Pezinského hradu, šľachtickej rodiny Pálffyovcov. Spolu s domami a záhradnými vinohradmi tu bol vystavaný veľký poschodový dom s mlynom, ktorý mal dve mlynské kolesá a štyri drviace kamene. V tomto komplexe sa nachádzal taktiež panský pivovar. Preto na poschodí domu býval nielen mlynár, ale aj pivovarník a prízemie slúžilo na výrobu sladu. K tejto dosť významnej časti dediny patril kuriálny mlyn a rímsko- katolícky pôvodne gotický kostol sv. TEOBALDA postavený v 15.storočí. Stavba svedčí o založení LIMBACHU nemeckými vinohradníckymi kolonistami ktorý si so sebou priniesli svoje odrody vínnej révy a patrocínium sv.TEOBALDA na Slovansku ojedinelé, rozšírené však v západnej Európe. Kostol s cintorínom – majestátna dominanta dediny je najstarší stavebný objekt v LIMBACHU a je evidovaný v zozname kultúrnych pamiatok. Poskytuje možnosť silného duchovného oddychu a upokojenia sa ako málokde inde. Momentálne je výzdoba presbytérie pre nedostatok peňazí pretretá – konzervovaná. Dokedy, to nevedno.

Komentáre sú uzavreté.