Vinohradnícke regióny a oblasti Slovenska (Horného Uhorska)

800 ročné vinohradnícke regióny a oblastí bola vyšpecifikovaná okolo veľkých sídiel s možnou propagáciou a predajom vína. Hranice oblastí tvoria prírodné danosti- pohoria, rieky, pôda, prúdenia no i spoločenské predpoklady. Dodnes zhruba logický kopírujú funkčné župné oblasti. Po druhej svetovej vojne komunistami vytvorený vinohradnícky zákon prerušil väzby medzi oblasťou a jej centrálnym sídlom. Zrušil vinohradnícky stav i oblastný obchod. Dnešný zákon s jediným regiónom umožňuje nosnú kategóriu bezprizorných vín. Neštandartnú montáž hrozna jednej oblasti s technológiou spracovania v druhej vinohradníckej oblasti. Často aj stovky kilometrov od seba. (Netreba vám vinohrady, stačí platobná parta.) Víno je síce surovinou na 80% um a práca pána vinohradníka, na fľašu sa však podpisuje spracovateľ- obchodníkom z vínom. Vážený, tradičné oblastné vína môžu vzniknúť iba zberom a spracovaním v jednej oblasti, tak ako v okolitom normálnom vinohradníckom svete. Aby ste mohli prekoštovať skutočnú chuť danej oblasti!

Pôvodné, prirodzene- empiricky stáročiami sformované celky:

ZÁPADOSLOVENSKÝ VINOHRADNÍCKY REGIÓN:

-Bratislavská vinohrad. oblasť. (južná časť Malých Karpát, juhozápad Podunajskej nížiny)

-Skalicko- senická vinohrad. oblasť

-Trenčianska vinohrad. oblasť (severná časť Malých Karpát, južná Bielych Karpát)

-Nitriansko- levická vinohrad. oblasť.

JUHOSLOVENSKÝ VINOHRADNÍCKY REGIÓN:

-Komárňanska vinohrad. oblasť.

-Štúrovská vinohradnícka oblasť.

STREDOSLOVENSKÝ VINOHRADNÍCKY REGIÓN:

-Veľko- krtíšska vinohrad. oblasť.

-Rimavsko- sobotská vinohrad. oblasť.

VÝCHODOSLOVENSKÝ VINOHRADNÍCKY REGIÓN:

-Rožňavsko- košická vinohrad. oblasť.

-Trebišovsko- michalovská vinohrad. oblasť.

-prírodný fenomén, Tokajská oblasť.

 

Komentáre sú uzavreté.