POZVÁNKA DO BRATISLAVSKEJ ŽUPY o.z.!

Na sklonku roku 2014 sa zišlo zopár milovníkov spoločenských, kultúrnych, morálnych i materiálnych hodnôt tradičnej Bratislavskej župy- pokus pokračovať v našej skutočnej oblastnej histórií, ktorá prirodzene vznikla na križovatke štyroch národov a vytrvala 1000 rokov do éry komunistickej diktatúry. (V roku 1948 bol župný správny systém umelo nahradený Krajskými, Okresnými, Mestskými a Miestnymi národnými výbormi.) Dnes vzniká otvorené občianske združenie bez sociálneho, národnostného, politického či náboženského obmedzenia.

Aj A.D.1886 Weinbau Malatschek ako pôvodné župné vinohradníctvo bolo v januári 2015 pozvané na pracovné stretnutie so zakladateľmi združenia. Vinohradnícky stav a vínna kultúra boli vždy dôležitou súčasťou spoločenskej kultúry v našej župe. S tohto dôvodu bola i k tejto téme vedená rozprava a vytvorená komisia. Bolo prediskutovaných viacero problémov. Ako kontinuálny udržiavatelia a propagátori tradičného vinohradníctva a vinárstva sme ho boli požiadaný o dočasnú spolu účasť v tejto komisií. Zakladateľom združenie, priaznivcom oblastných vín :-D sme objasnili skutočné rozdelenie a význam pôvodných vinohradníckych oblastí v západoslovenskom regióne.                                         Na požiadanie sa pokúśame o zmapovanie tejto témy, zhrnutie historických faktov, základných myšlienok pre možnú verejnú diskusiu. Do akej miery sa nám to darí, zrozumiteľnou formou odprezentovať župné sorty a tvorbu vína môžete kriticky zhodnotiť v úvode rodinnej stránky. K téme vinohradníckych oblastí Horného Uhorska a Slovenska sme sa pokúsili vyjadriť v úvode našej stránke pod nadpisom: Bratislavská vinohradnícka oblasť. Za akékoľvek podnetné názory, ktoré pomôžu k sprehľadniť dané témy širokej verejnosti sme Vám vopred všetci povďačný. Familia Malatschek

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.

Komentáre sú uzavreté.